Workshop Groenbeheer en Braakliggende terreinen

Platform BIJvriendelijk Zeeland organiseert op 20 februari 2020 een workshop over ‘Groenbeheer en braakliggende terreinen’.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Pronvinciehuis aan de Abdij 6 in Middelburg van 9.00 – 12.00 uur.

De workshop sluit aan bij de praktijk. Uitgenodigd zijn beleidsmedewerkers en medewerkers van de afdelingen Groenbeheer. De bedoeling is dat deelnemers elkaar inspireren met voorbeelden van BIJvriendelijke projecten en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

De mensen uit de doelgroep die bij het Platform bekend zijn, hebben eind januari persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u ook willen deelnemen aan de workshop of meer informatie willen, laat het dan weten aan Yvonne Lokers, via yvonne.lokerse@zlto.nl. Wel graag voor 8 februari 2020