Interessante uitgaves over bijen, vlinders en biodiversisteit

Er zijn twee interessante uitgaves verschenen met ruime aandacht wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren en daarmee bijen en andere insecten te helpen.

Het themanummer Bijen in Stad en Dorp, van de sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging, geeft tips wat bewoners zelf kunnen in de tuin of de omgeving van hun woning.

De uitgave van FLORON en De Vlinderstichting, Veldgids voor Ecologisch Bermbeheer is er voor beheerders en beleidsmakers die het beheer ecologisch willen aanpakken.

Webinar over biodiversiteit en de Bij

Platform Bijvriendelijk Zeeland organiseert op 18 maart 2021 in samenwerking met de Provincie Zeeland een online bijeenkomst (webinar) met als thema Biodiversiteit en de Bij, wat gaat/kunt u doen.

Tijdens de webinar zal ‘het gebied’ en de ‘integrale benadering’ voorop staan. Eerst zullen ervaringen van het ‘Bijenlandschap West-Brabant’ worden toegelicht, daarna komen enkele Zeeuwse voorbeelden aan de orde. De webinar zal geopend worden door Anita Pijpelink, gedeputeerde voor Natuur en natuurbeleving binnen provincie Zeeland.

Programma
16. 00 uur Welkom door Rinus van ’t Westeinde (voorzitter Platform Bijvriendelijk Zeeland)
16.10 uur Opening door gedeputeerde Anita Pijpelink ‘Samen aan de slag voor biodiversiteit!’
16.20 uur Bijenlandschap West-Brabant door Riny van Empel (coördinator)
16.45 uur Voorbeelden van samenwerking op Schouwen-Duiveland door Helle van der Roest (voorzitter imkersvereniging Schouwen Duiveland)
17.20 uur Samenvatting en doorkijk door Rinus van ‘t Westeinde
17.30 uur Afsluiting

Wilt u aan de webinar deelnemen, dan graag aanmelden voor 10 maart as. via deze link