Ondertekenaars Zeeuwse Bijenstrategie

Op 4 juli 2018 ondertekenden deze organisaties de Zeeuwse Bijenstrategie

 • Provincie Zeeland
 • ZLTO
 • Landschapsbeheer Zeeland
 • Natuurmonumenten
 • Poldernatuur Zeeland
 • Nederlandse Bijenhouders Vereniging
 • Het Zeeuws Landschap

Op 10 oktober 2019 ondertekenden:

 • Vereniging van Zeeuwse Gemeemten
 • Waterschap Scheldestromen
 • Zuidwest Samen (cluster van verschillende woningcorporaties)
 • Velt Zeeuwse Eilanden