Het Platform

Bij op witte schermbloem

In 2017 is het Platform Bijvriendelijk Zeeland opgericht, op initiatief van Poldernatuur Zeeland, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (NBV) afdeling Zeeland.

In de periode 2017-2018 is het aantal deelnemers in het platform uitgebreid met vertegenwoordigers van de Nederlandse Fruitteelt Organisatie, University College Roosevelt, Stichting Landschapsbeheer Zeeland, Natuurmonumenten, Het Zeeuwse Landschap, Waterschap Scheldestromen en Velt Zeeuwse Eilanden.

Zeeuwse Bijenstrategie

De inzet van het Platform Bijvriendelijk Zeeland is ook door de Provincie Zeeland opgemerkt. Op 4 juli 2018 werd de Zeeuwse Bijenstrategie gepresenteerd en ondertekend door gedeputeerde Carla Schönknecht. In dit document is een stevige ambitie opgenomen, namelijk van Zeeland de meest bijvriendelijke provincie maken.

De ondertekenaars van de Zeeuwse Bijenstrategie, een groep van zevenpersonen.
De ondertekenaars van de Zeeuwse Bijenstrategie