Documenten

Zeeuwse BIJenstrategie

De tekst van de Zeeuwse BIJenstrategie, de ambitie om de BIJvriendelijkste provincie te worden en de ondertekenaars van de strategie

Leren van initiatieven voor bestuivers

Een verkenning van succesfactoren, knelpunten en oplossingsrichtingen.
Een studie en publicatie van Wageningen Environmental Research

Onderhoud Bijenhotel

De Kennisimpuls Bestuivers maakte een handleiding voor het onderhoud van bijenhotels.

Rapport Prioritaire Bijen in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland bracht in 2018 de meest kwetsbare bijensoorten in Zeeland in kaart. Het rapport Prioritaire Bijen in Zeeland kunt u hier downloaden.

Overzicht Zeldzame bijen in Zeeland 2018 en 2019

Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft in het kader van het Project Kwetsbare bijen in Zeeland opnieuw een analyse gemaakt van de situatie waarin de zeldzame bijen zich bevinden. Nu van de jaren 2018 en 2019.

Na de publicatie in 2018 van een overzicht van de zeldzame bijen in Zeeland (Calle & Jacobusse, 2018), zijn ook in 2018 en 2019 weer zoveel mogelijk gegevens verzameld van deze kwetsbare soorten.

Bijen in Stad en Dorp

Het themanummer Bijen in Stad en Dorp, van de sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging, geeft tips wat bewoners zelf kunnen in de tuin of de omgeving van hun woning.

Veldgids Ecologisch Bermbeheer

De uitgave van FLORON en De Vlinderstichting, Veldgids voor Ecologisch Bermbeheer is er voor beheerders en beleidsmakers die het beheer ecologisch willen aanpakken.