Documenten

Zeeuwse BIJenstrategie

De tekst van de Zeeuwse BIJenstrategie, de ambitie om de BIJvriendelijkste provincie te worden en de ondertekenaars van de strategie

Leren van initiatieven voor bestuivers

Een verkenning van succesfactoren, knelpunten en oplossingsrichtingen.
Een studie en publicatie van Wageningen Environmental Research

Onderhoud Bijenhotel

De Kennisimpuls Bestuivers maakte een handleiding voor het onderhoud van bijenhotels.

Rapport Prioritaire Bijen in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland bracht in 2018 de meest kwetsbare bijensoorten in Zeeland in kaart. Het rapport Prioritaire Bijen in Zeeland kunt u hier downloaden.