Overzicht zeldzame bijen in Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) heeft in het kader van het Project Kwetsbare bijen in Zeeland opnieuw een analyse gemaakt van de situatie waarin de zeldzame bijen zich bevinden. Nu van de jaren 2018 en 2019.

Na de publicatie in 2018 van een overzicht van de zeldzame bijen in Zeeland (Calle & Jacobusse, 2018), zijn ook in 2018 en 2019 weer zoveel mogelijk gegevens verzameld van deze kwetsbare soorten. Door het opsporen van deze zeldzame bijen is gepoogd iets meer inzicht in de trends te kunnen geven. Dezelfde methode als bij de vorige rapportage is gebruikt, zodat verschuivingen in het voorkomen (de verspreiding) zichtbaar worden.

Weinig verandering

De situatie lijkt maar weinig veranderd ten opzichte van eerdere jaren. De meeste van de lokaal uitgestorven of zeldzame soorten zijn niet teruggevonden, drie soorten zijn in deze periode als nieuw voor Zeeland ontdekt. Een uitspraak over trends van alle soorten tezamen is moeilijk te geven, omdat het in bijna alle gevallen om slechts enkele vondsten gaat en de toevalsfactor daarbij hoog is.

Uiteraard is SLZ niet alleen bezig met het monitoren van bijen, maar zijn er tal van lokale projecten om bijen te helpen overleven. Bijvoorbeeld door het sinusmaaibeheer, herstelprojecten van bijenbiotopen, bijen in boomgaarden, akkerranden, bermbeheer etc.

Elk dorp op Noord-Beveland krijgt een bloemenveld

Iedere kern op Noord-Beveland krijgt z’n eigen bloemenveld(en). Het gaat om stukken grond van de gemeente die momenteel braakliggen. Er is begonnen met het inzaaien van een bijenmengsel. ,,Het ziet er leuk uit en is heel goed voor de biodiversiteit”, zegt wethouder Pim Schenkelaars.

Lees verder op PZC.nl

Zeeuwland geeft huurders bloemenzaad

Woningcorporatie Zeeuwland gaat de natuur een handje helpen. Alle huurders komende dagen een mengsel van wild bloemenzaad voor in de tuin.

Eind vorig jaar heeft corporatie Zeeuwland zich aangesloten bij het platform Bijvriendelijk Zeeland. De komende jaren trekt het samen met de gemeente Schouwen-Duiveland en lokale imkerverenigingen op om de omgeving ‘bijvriendelijker’ te maken.

Lees meer op PZC.nl