Interessante uitgaves over bijen, vlinders en biodiversisteit

Er zijn twee interessante uitgaves verschenen met ruime aandacht wat we kunnen doen om de biodiversiteit te verbeteren en daarmee bijen en andere insecten te helpen.

Het themanummer Bijen in Stad en Dorp, van de sectie Hymenoptera van de Nederlandse Entomologische Vereniging, geeft tips wat bewoners zelf kunnen in de tuin of de omgeving van hun woning.

De uitgave van FLORON en De Vlinderstichting, Veldgids voor Ecologisch Bermbeheer is er voor beheerders en beleidsmakers die het beheer ecologisch willen aanpakken.