Biodiversiteit is onderdeel van de basiscursus bijenhouden

Zwerm honingbijen
Afbeelding van su mx via Pixabay

De groep BijdeSchelde, dat zijn alle afdelingen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) aan de Ooster- en de Westerschelde, heeft speciaal voor de cursisten die dit jaar de beginnerscursus volgen, een module “biodiversiteit” samengesteld.
Startende imkers worden geïnformeerd dat door gebrek aan drachtplanten en het verdwijnen van de juiste nestgelegenheid, een groot aantal wilde bijen zowel in soort als in volume, drastisch is afgenomen. Een groot aantal soorten bijen staat op de rode lijst.

De groep BijdeSchelde  wil met deze module het kennisniveau van beginnende imkers over biodiversiteit vergroten. Want als imkers kunnen zij in hun omgeving een bijdrage leveren aan betere leefomstandigheden voor de wilde bijen, zoals zij dat ook voor de honingbijen doen.

Honingbijen worden niet in hun voortbestaan bedreigd, maar met name buiten de bebouwde omgeving, zoals in de polder zijn de leefomstandigheden voor alle bestuivende insecten achteruit gegaan. Zo worden in steden en dorpen meer hommels waargenomen dan op het platteland. De imkers begrijpen dat door verbetering van de leefomstandigheden een halt wordt toegeroepen aan de achteruitgang van al deze 435 soorten wilde bijen die voorkomen in Nederland.

Imkers wordt gevraagd er op toe te zien dat er naast voldoende nectar en stuifmeel leverende bloemen er ook passende nestgelegenheden voor solitaire / wilde bijen ontstaan. Bijenhotels komen in stad en dorp al voor, maar buiten de bebouwde kom moet nog veel gebeuren om voldoende nestgelegenheid “in de natuur” te realiseren.

De groep BijdeSchelde streeft naar samenwerking met alle partijen die zich in het kader van de Zeeuwse- en de Nationale Bijenstrategie voor biodiversiteit inzetten. Alleen dan kan Zeeland de meest bij-vriendelijke provincie van Nederland worden en blijven.

Neem gerust contact met ons op en wilt u in het najaar een introductie-avond “bijen in de natuur” bijwonen, laat het ons weten? 

info@BIJdeSchelde.nl

https://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/ambassadeurs-biodiversiteit/zeeland

Imkersvereniging Schouwen-Duiveland

De vereniging van imkers op Schouwen-Duiveland zet in op educatie, voor alle leeftijden. Met schoolprojecten en imkercursussen. Tegelijkertijd wordt met allerlei projecten geprobeerd de biodiversiteit te vergroten. De missie is om van Schouwen-Duiveland een bijvriendelijke gemeente te maken.

Lees het volledige artikel op PZC.nl