Hoe en wat voor welke bij in Zeeland

Hoogleraar Koos Biesmeijer ging tijdens het symposium op 10 oktober 2019 uitgebreid in op de Zeeuwse ambitie om de meest bijvriendelijke provincie van Nederland te worden.

Op een kaart van Zeeland liet hij zien hoe de verdeling van de wilde bijen is in de provincie. De beste gebieden voor bijen zijn:

 • de Duingebieden van Walcheren
 • Het Braakmangebied
 • Kapelse- en Yerseke Moer
 • De Kop van Schouwen

Gebieden waar de situatie voor wilde bijen redelijk is te nomen zijn onder andere:

 • Het duingebied rond Breskens
 • De 4 ‘grote steden’, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Goes

Gebieden met weinig tot geen wilde bijen zijn vooral te vinden aan de oostkant van Zeeland, in het bijzonder in de delen met intensieve landbouw.

Biesmeijer stelde de aanwezigen de vraag voor welke bijen en hoe ze aan de slag willen gaan. Niet een vraag waar direct een antwoord op kon worden gegeven, maar iets om over na te denken.

Zelf gaf hij al vast een voorzet met maatregelen die genomen kunnen worden:

 • de kwetsbare bijensoorten helpen met robuuste natuur;
 • natuur-inclusieve landbouw;
 • ecologisch groenbeheer in de stad en langs de infrastructuur;
 • het gebruik van giftige stoffen verder terugdringen;
 • natuur-vriendelijke tuinen;
 • consumenten die bereid zijn verantwoorde producten aan te schaffen en begrijpen dat ze mogelijk meer kosten.

Platform organiseert een BIJensymposium

Afbeelding van su mx via Pixabay

Op donderdag 10 oktober 2019 organiseert het Platform BIJvriendelijk Zeeland het symposium ‘Samen op weg naar de meest BIJvriendelijke provincie van Nederland.’ Het symposium wordt gehouden in het hoofdkantoor van waterschap Scheldestromen in Middelburg.

Tijdens het symposium zal gedeputeerde Anita Pijpelink (voor Natuur en Landschap) ingaan hoe de Provincie Zeeland willen gaan werken aan het doel om meest BIJvriendelijke provincie van Nederland te worden.

Een andere belangrijke spreker op dit symposium is Koos Biesmeijer. Hij is een autoriteit in Nederland op het gebied van veranderingen in de biodiversiteit en dan vooral de interactie tussen bestuivers en planten. Koos Biesmeijer is hoogleraar Natuurlijk Kapitaal bij Universiteit Leiden en wetenschappelijk directeur van Naturalis in Leiden.

Wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele zal vertellen over de inzet van zijn gemeente voor het verbeteren en uitbreiden van de leefgebieden van bijen en andere bestuivers.

Het tweede deel van het symposium zal in het teken staan van de praktijk van samenwerken in Zeeland. Hiervoor gaat een aantal panelleden in dialoog met elkaar en de deelnemers aan het symposium. Het symposium wordt afgesloten met de ondertekening van de Zeeuwse BIJenstrategie door nieuwe deelnemers.

Lees ook het artikel van Omroep Zeeland.