Webinar over biodiversiteit en de Bij

Platform Bijvriendelijk Zeeland organiseert op 18 maart 2021 in samenwerking met de Provincie Zeeland een online bijeenkomst (webinar) met als thema Biodiversiteit en de Bij, wat gaat/kunt u doen.

Tijdens de webinar zal ‘het gebied’ en de ‘integrale benadering’ voorop staan. Eerst zullen ervaringen van het ‘Bijenlandschap West-Brabant’ worden toegelicht, daarna komen enkele Zeeuwse voorbeelden aan de orde. De webinar zal geopend worden door Anita Pijpelink, gedeputeerde voor Natuur en natuurbeleving binnen provincie Zeeland.

Programma
16. 00 uur Welkom door Rinus van ’t Westeinde (voorzitter Platform Bijvriendelijk Zeeland)
16.10 uur Opening door gedeputeerde Anita Pijpelink ‘Samen aan de slag voor biodiversiteit!’
16.20 uur Bijenlandschap West-Brabant door Riny van Empel (coördinator)
16.45 uur Voorbeelden van samenwerking op Schouwen-Duiveland door Helle van der Roest (voorzitter imkersvereniging Schouwen Duiveland)
17.20 uur Samenvatting en doorkijk door Rinus van ‘t Westeinde
17.30 uur Afsluiting

Wilt u aan de webinar deelnemen, dan graag aanmelden voor 10 maart as. via deze link

Workshop Groenbeheer en Braakliggende terreinen

Platform BIJvriendelijk Zeeland organiseert op 20 februari 2020 een workshop over ‘Groenbeheer en braakliggende terreinen’.
De bijeenkomst wordt gehouden in het Pronvinciehuis aan de Abdij 6 in Middelburg van 9.00 – 12.00 uur.

De workshop sluit aan bij de praktijk. Uitgenodigd zijn beleidsmedewerkers en medewerkers van de afdelingen Groenbeheer. De bedoeling is dat deelnemers elkaar inspireren met voorbeelden van BIJvriendelijke projecten en gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring.

De mensen uit de doelgroep die bij het Platform bekend zijn, hebben eind januari persoonlijk een uitnodiging ontvangen.

Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar zou u ook willen deelnemen aan de workshop of meer informatie willen, laat het dan weten aan Yvonne Lokers, via yvonne.lokerse@zlto.nl. Wel graag voor 8 februari 2020